Opaski wykonane z nylonu 6.6. Doskonała odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje, smary, substancje ropopochodne. Dobra odporność na alkalia. Ograniczona odporność na kwasy. Nieodporny na fenole i chlorowane rozpuszczalniki